Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Barátság

 

a

 "A barátsággal sosem szabad betelni úgy, mint egyéb dolgokkal: minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az időlását." (Cicero)


"A jó barát az az ember, aki az emberiség azon részéhez tartozik, akivel emberi módon tudunk viselkedni." George Santayana 


Idézetek barátságról...

S ha egy barát megbukik, mert nem igazi barát, vádolhatjuk-e őt, jellemét, gyengeségét? Mit ér az olyan barátság, ahol erényeket, hűséget, kitartást szeretünk a másikban? Mit ér mindenféle szeretet, amely jutalmat akar? Nem kötelességünk-e, hogy éppen úgy vállaljuk a hűtlen barátot, mint az önfeláldozót és hűségeset? Nem ez igazi tartalma minden emberi kapcsolatnak, ez az önzetlenség, mely semmit, de semmit nem akar és nem vár a másiktól? S mentől többet ad, annál kevésbé vár viszonzást? S ha odaadja egy ifjúkor minden bizalmát, egy férfikor minden áldozatkézségét, s végül megajándékozza a másikat a legtöbbel, amit ember adhat embernek, a vak, a föltétlen, a szenvedélyes bizalommal, s aztán látnia kell, hogy a másik hűtlen és aljas, van-e joga megsértődni, bosszút követelni? S ha megsértődik, ha bosszúért kiált, barát volt-e Ő, a megcsalt és elhagyott?

Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek

"Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít - mondta a róka. - Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem."

„Az indulaton, az önzésen túl élt ez a törvény az emberi szívekben, a barátság törvénye. S erősebb volt, mint a szenvedély, mely a férfiakat és nőket reménytelen indulattal egymás felé hajtja, a barátságot nem érhette csalódás, mert nem akart a másiktól semmit, a barátot meg lehetett ölni, de a barátságot, mely a gyermekkorban szövődött két ember között, talán még a halál sem öli meg: emléke tovább él az emberek öntudatában, mint egy néma hőstett emléke. S csakugyan, az is, hőstett, a szó végzetes és csendes értelmében, tehát szablyák és tőrök csattogása nélkül, hőstett, mint minden emberi magatartás, mely önzetlen. Ez a barátság élt közöttünk, s ezt tudtad jól.”

„...volt néhány jó dolog aminek örültem...
nem felejtem soha el hogy ki volt mindig velem,
azt is mindig tudni fogom ki fordult ellenem.
lógtunk lenn a csajok körül és nem volt egy büdös vasam,
ez volt a király, de sajnos minden elmúlik lassan...”

"...nem lehet tudni. Az ember sohasem lehet biztos. De mégis fejest ugrik. A bizonyosság azoknak van, akik nem szeretnek eléggé."

"Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk. Mintha régen testvérek lettünk volna. még inkább, mintha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás csak viszontlátás. Amikor az ember barátjától elszakad, tudja hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy volt vele a találkozás előtt."

"Érezni az érintést...
Annyira hiányzik az érintés, hogy egymásnak ütközünk csakhogy 
érezzünk valamit."

Függönyét midőn leereszti, s egy csillagot tűz rá az este, ne feledd, van egy hű barátod, sorsa bármily távolra vesse.”

„A barátság - ez a szent emberi kapocs - úgy oltalmaz a magánytól, a számkivetettségtől, a félelemtől, a mozdulatlanságtól, hogy énünket megkettőzi: két szem - egy látvány; két szív - egy érzés; két hang - egy gondolat; két test - egy lélek.”

„Ne menj előttem, lehet, hogy nem tudlak követni.
Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni.
Gyere mellettem és légy a barátom.”

„Nem is gondolunk arra, minő kincs két rokonszenves nő egymásra nézve...
Aki előtt egy nő szívének legrejtettebb titkait elmondhatja, s aki azt megérti; azokat az ezerféle apró bajait a női szívnek, amiknek felfogásához még a legodaadóbb férfikedélyben is hiányzik az érzék; azokat a nevezetes gondokat, amik a férfira nézve bohó semmiségek, de miket egy másik nő teljes értékükben méltányolni tud... a rokonszenves nőszív a vele közlőtt panaszra a saját panaszával felel, kitárja a maga világát, engedi a testvérlelket egészen beleköltözködni.”

„A barátság az egyetlen olyan kapcsolat, amely kölcsönös, szabad választással jön létre. Nem velünk születik, mi teremtjük. Nem fertőzi meg semmilyen testi kapcsolat, vagy érdek. Nem akarunk egymástól semmit - egyszerűen csak jó együtt lenni. A barátság születése mindig együtt jár azzal az érzéssel, hogy találkoztunk már valahol. Hogy ismerem őt! Ez persze sejtelem, nem biztos hogy így van. Sosem tudhatjuk, mitől vagyunk otthon egymásban. De ha a barátomhoz megyek: hazamegyek.”

"Jóbarát az, aki jön, mikor mindenki megy."

Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget.
Csak egy tűzhelyét kívánok.
Hívó lámpa fényt, meleget azoknak, akiket szeretek.
Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet, és kevés embert.
De az aztán Ember legyen!”

"A barátság szerelem szárnyak nélkül."

„A könyvek hideg, de biztos barátok.” (Victor Hugo)


"A barátság legszebb aktusa az, midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük." (Berzsenyi Dániel)


"Igazi barátod az, aki a hátad mögött is csak jót mond rólad." (Sam Ewing)


"Érdemesebb a barátságért élni, mint a szerelemért meghalni!"


"... nincsen szebb kora az emberiségnek
mint az elsőjúság évei. Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban kerestünk
még akkor barátokat, hanem a barátjainkban
leltük fel az egész világot."

(Kölcsey Ferenc)


"A barátsággal sosem szabad betelni úgy, mint egyéb dolgokkal: minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az időlását." (Cicero)

"A jó barát az az ember, aki az emberiség azon részéhez tartozik, akivel emberi módon tudunk viselkedni." George Santayana 


A barátság sohasem felejt. Éppen ez a csodálatos benne. (Oscar Wilde)


Egyedül vagyok...
Veletek...
távoli, ismert, s ismeretlen barátok... 


S ha azt érzed, hogy senki sem gondol Rád, 
ha azt érzed, hogy egyedül vagy, 
valaki akkor is figyel és szeret a távoli ismeretlenség homályából... 


Azt mondják, a szerelem költővé tesz. Gyakran. A barátság az életet teszi költővé és költészetté. A szerelemből a költészet hamar kivész, mert a szerelemnek minden csak eszköz, hogy a világegyetem két legnagyobb ellentétét, a férfit és a nőt egybeolvassza. A barátság maga ez a poétikus kapcsolat. És a verseket nem írjuk, hanem éljük. (Hamvas Béla) 


"Nagyra becsülöm azt a barátom, aki időt talál számomra a naptárában, de még jobban szeretem azt, aki elő sem veszi a naptárát, ha rólam van szó." (Robert Brault) 


A barátság nem élet-halál kérdése,annál sokal fontosabb. 


Az igaz barát olyan, mint az egészség, csak akkor értékeled, mikor már elvesztetted.


"a Jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat" 


"A barátság okkal, a szerelem ok nélkül szakad meg."


"A barátság aranyfonál, mely könnyen elszakadhat. Össze lehet kötni ugyan, de a csomó örökre megmarad." 


A végtelenhez mérve nem is létezünk. A csillagévek óráin egy perc az életünk. Az ember önmagában semmit sem ér,ha nincs barátunk,elvisz a szél! 


Nincs emberi kapcsolat,mely megrendítőbb, mélyebb lenne,mint a barátság. A szerelmesek,igen,még a szülők és gyermekek kapcsolatában is mennyi az önzés és a hiúság! Csak a barát nem önző máskülönben nem barát. Csak a barát nem hiú,mert minden jót és szépet barátjának akar,nem önmagának. A szerelmes mindig akar valamit; a barát nem akar önmagának semmit. A gyermek mindig kapni akar szüleitől, túl akarja szárnyalni atyját; a barát nem akar kapni,sem túlszárnyalni. Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben mint a szűavú megértő türelmes és áldozatrakész barátság.S nincs ritkább


Hamvas Béla: Barátság 

Minden barátság azzal a homályos érzéssel kezdődik, hogy valahol már találkoztunk.Mintha régen testvérek lettünk volna. Méginkább, mintha ikrek lettünk volna. S ezért a találkozás, csak visztontlátás.Amikor pedig az ember barátjától elszakad, tudja, hogy ez a távozás csak látszat. Valahol együtt marad vele úgy, ahogy együtt volt vele a találkozás előtt.


"Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja." (Gabriel García Márquez)


"Az igazi barát az, aki ismer, de ennek ellenére szeret is."


"Mindig nézz a hátad mögé, a barátok onnan döfnek!"


"A barátaim közül egyedül én maradtam!"


"Az életünket egyrészt mi magunk, másrészt a barátaink tehetik boldoggá, vagy boldogtalanná."


"Minnél több vitát nyersz, annál kevesebb barátod lesz."


"Sosem lesznek barátaid, ha hibátlan embereket keresel."


"Az igazi barát érzi, mikor a szükség hívja."


"A barát az, aki megérti a múltad, hisz a jövődben, és elfogad annak, aki vagy."


Aki barát, az szeret, de aki szeret, az nem mindig barát.


Az igaz barát az, aki alaposan ismer téged, de ennek ellenére szeret.


Egy barát olyan, akár egy téli lámpás: minél régibb a barátság, annál erősebb a fény.


Sose magyarázkodj. A barátodnak nem kell, az ellenséged nem fogja elhinni.


A barátság sohasem felejt. Éppen ez a csodálatos benne. (Oscar Wilde)


Az ember barát nélkül olyan, mint a bal kar jobb kar nélkül." (Talmud)


A jó barát garantálja,hogy kihoz a börtönből de az igazi barát ott fog ülni melletted amig ki nem szabadulsz.


A barátom csendes angyal, újra megtanít repülni, ha a szárnyaim már nem emlékeznének hogyan kell.


Barát az, akire akkor is vágyódsz, amikor egyedül szeretnél lenni.


Barátom az, aki ha jót kíván nekem, úgy is gondolja. 


Barát az, aki akkor is hibátlan tojásnak lát, ha éppen van rajtad egy kis repedés.


Az igazi jó barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni. 

Ha nem akarod, hogy titkodat megismerje az ellenség, ne mondd el a barátaidnak. (Benjamin Franklin)


Két ember attol fogva számít igazi barátnak ha hallgatásuk nem jelent kínos csendet.


A jó barát garantálja,hogy kihoz a börtönből de az igazi barát ott fog ülni melletted amig ki nem szabadulsz.


A barátom csendes angyal, újra megtanít repülni, ha a szárnyaim már nem emlékeznének hogyan kell.


Barát az, akire akkor is vágyódsz, amikor egyedül szeretnél lenni.


Barátom az, aki ha jót kíván nekem, úgy is gondolja. 


Barát az, aki akkor is hibátlan tojásnak lát, ha éppen van rajtad egy kis repedés.


Az igazi jó barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni. 


"Két fajta ember létezik a földön; az őszinte ember és egy olyan akinek vannak barátai" 


A szerelem vak a barátság csak becsukja a szemét! 
(BY.Virág)


A hízelgő barátnak és az ócsárló ellenségnek nem kell hinni.


A barátot még tréfából sem szabad megsérteni (P. Syrus)


A barátot négyszemközt fedd meg, de nyilvánosan, mások előtt dicsérd. (Cato)


A barátod próbáld ki, ha pedig kiállotta a próbát, szeresd.


Ha elnézed barátod hibáit, akkor azokat magad is helyesled. (Publ. Syrus)


Az a barátság, amely megszűnik, igazában nem is létezett. (Szent Jeromos)


A barátságnak szent és tiszteletre méltó még a neve is. (Ovidius)


A barátság egyenlők között jött létre, ha nem, egyenlővé teszi a barátokat (Cicero)


A poharazás közben kötött barátság olyan törékeny, mint az üveg.


Szeretet, szokás, beszélgetés, segítség - a barátság elemei.


A barátot szerencsés körülmények szerzik, a balsors pedig próbára teszi.


A barát második énünk. (Cicero)


A jóbarát lelkem fele. (Horatius)


Ne élj barát nélkül, de ne legyen túl sok barátod sem. (Manuzio)


Légy barátja valakinek, de ne mindenkinek.


A barátság első törvénye ez: barátainktól tisztességes dolgot kérjünk, s barátság címén csak tisztességes dolgot tegyünk. (Cicero)


A szilárd barátság alapja a jóban-rosszban közös akarat. (Sallustius)


Ha eltűröd barátod hibáit, a magad hibáit teremted meg. (Publ Syrus)


Barátunk szemrehányó panaszát, még ha történetesen alaptalan volna is, ne vegyük közönyösen, hanem inkább kíséreljük meg a régi bizalmas viszony helyreállítását. (Marcus Aurelius)


...minden barátságot a legnagyobb lelkiismeretességgel s becsülettel kell megőriznünk, de különösen azt, amely ellenségeskedés után állt jóakarattal helyre. (Grotius)


Annyira megbízható és oly szigorúan feddhetetlen barátokat kell választanunk magunknak, hogy ha megszűnik is barátink lenni, bizonyosak lehessünk benne, hogy nem élnek vissza bizalmunkkal, és nem válnak ellenségeinkké. (La Bruyére)


A barátság mindig hasznos, a szerelem néha árthat is. (Publ Syrus)


Többet ér elpusztulni a baráttal, mint az ellenséggel együtt élni. (Caecilius Balbus)


Az igazi barátság feltételezi a szeretetet, mely a gyengédséghez vezet el; a bizalmat, mely nem aggodalmaskodik barátunk hűtlenségének lehetőségén; a szabadságot, amely nem fél kimondani a maga ellenvéleményét; az egybetartozás érzését, amely nagylelkűen tud adni és örömmel elfogadni; végül az érdekek kizárását, mely nem kíván mást a barátnak, mint annak előrejutását a bölcsességben. (Szent Ágoston)


Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot. (Kölcsey Ferenc)


Az igazi barátság néha pirongat, de sohasem hízeleg. (Clairvaux-i Szent Bernát)


Becsületet vagy becstelenséget szerez az ember magának ama kör által, melyet magának választ. (Talmud)


Ha rosszat teszel barátoddal, mit cselekszel majd ellenségeddel? (Sumer)


Ritkán tedd lábadat a te felebarátodnak házába: hogy be ne teljesedjék teveled, és meg ne gyűlöljön téged. (Példabeszédek)


...barátodról ne feledkezz meg, ha barátja vagy, el ne riasszon a nép susogása. (Phókülidész)


Barát barátja búbajában részt vegyen! (Euripidész)


Mindazon javak közül, melyeket a bölcsesség szerez a teljes élet boldogsága számára, a legeslegnagyobb a barátság birtoklása. (Epikurosz)


Egyetlen értelmes ember barátsága többet ér, mint az összes értelmetlené. (Démokritosz)


Nem érdemes élnie annak, kinek egy derék barátja sincs. (Démokritosz)


Bizonytalanságban ismerszik meg a biztos barátság. (Ennius)


Nincs... annál nagyobb szégyen, mint korábbi meghitt barátunkkal háborúskodni. (Cicero)


...se víznek, se tűznek nem vesszük inkább hasznát, mint a barátságnak. (Cicero)


...barátainktól csak becsületes dolgot kérjünk... (Cicero)


A barátsággal sosem szabad betelni úgy, mint egyéb dolgokkal: minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az idő múlását. (Cicero)


... barátok közt minden közös. (Cicero)

A barátság számtalan dolgot magában foglal: az élet bármely helyzetében készen áll segítségedre, sohasem jön alkalmatlan időben, soha sincsen terhünkre. Ezért szokták mondani, hogy a tűzre és vízre nincs többször szükségünk, mint a barátságra. Hiszen a barátság nem csak a boldogságot aranyozza be még ragyogóbban, hanem a bajokat is elviselhetőkké teszi azzal, hogy osztozik bennük és részt kér belőlünk. (Cicero) 


A barátság egyrészt igen sokrétű, nagy előkkel jár, másrészt főként azáltal múl felül mindent, hogy jó reménységgel tölt el bennünket a jövőt illetően és nem engedi, hogy kedvünket veszítsük és elcsüggedjünk. Aki igaz barátjára néz, mintegy saját énjét szemléli benne. Azért az, akinek jó barátai vannak, távollétében is jelen van, akkor is bővelkedik, ha szükséget szenved, akkor is erős, ha gyengeség vesz erőt rajta. (Cicero) 


Valahányszor csak a barátságról elmélkedtem, az a kérdés ragadta meg leginkább a figyelmemet: vajon gyöngeségünk érzetéből s szükségből kívánjuk-e a barátságot, hogy érdekeink kölcsönös előmozdítása által azt, amit egymagunkban el nem érhetnénk, mások segítségével elnyerhetjük, s a szolgálatot viszonozzuk vagy ez csak lényegtelen tulajdonsága a barátságnak - oka ellenben mélyebb, nemesebb és inkább természetünkből magyarázható. A szeretet, melyből a baráti szeretet is származik, ugyanis a főoka a kölcsönös jóakarat fölébredésének. Mert hasznot olyan emberek is hajthatnak egymásnak, akik csak színlelt barátságból tisztelik és csak a körülményekhez képest veszik figyelembe egymást; a barátságban ellenben nincs semmi színlelt, semmi valótlan, mindaz, ami tőle származik, igaz és szívből jövő, azt hiszem, hogy inkább a természet, mint a szükség teremti a barátságot, inkább a lélek szeretetteljes vonzódása hozza létre, mint az a gondolat, hogy mily nagy haszonnal fog járni. (Cicero) 
- Légy szíves, szelídíts meg! - mondta a róka 
- Kész örömest - mondta a kis herceg - , de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem! 
- Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít - mondta a róka. - Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőktől. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem. 
- Jó, jó, de hogyan? - kérdezte a kis herceg. 
- Sok-sok türelem kell hozzá - felelte a róka. - Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz... 
(Antoine De Saint-Exupéry: A kis herceg - részlet) 


"Az embernek úgy kell elérnie a célját, hogy közben ne veszítse el a barátait." (Naoko Takeuchi)

Az emberek semmire nem vágynak úgy, mint önzetlen barátságra. Reménytelenül vágynak erre. 
Márai Sándor

A végtelenhez mérve szinte nem is létezünk,
A csillagévek óráin egy perc az életünk.
Az ember önmagában semmit sem ér, -
Ha nincsen barátunk, elvisz a szél. 
Bródy János

A barát olyan, aki ismeri a szívedben rejlő dallamot, vissza tudja azt neked énekelni, akkor, ha te elfelejtetted. 
Milne, Alan Alexander

"Ha az életben messze vállunk el,
azért egymásra emlékezni kell.
Fogadd el e képet emlékül,
hisz mit ér az élet, emlékezés nélkül."
"Mindig akad nálad néhány fénykép
mit mutogathatsz, s arcod felderül.
Másnak szürke képek, ám de neked
azt jelenti, -nem vagyok egyedül."
"Ez a kép nem valóság,
csak annak egy mása
mely emlékeztet téged
egy örök barátságra."
"Ha majd egyszer idők múltán
legyszebb vágyad teljesül
s az én nevem is előkerül
kezedbe véve ezt a képet
mint barátságunk zálogát
meglátod az élet habjai közt
megjelenik ez a szó: BARÁTSÁG." 
Mondottam neked, ő az, aki megnyitja ajtaját a vándornak, mankójának, sarokba állított botjának, nem unszolja táncra, hogy aztán megítélhesse tánctudását. És ha a vándor az utakat vidámító tavaszról mesél, a barát az, aki benne a tavaszt fogadja házába. És ha arról mesél, milyen borzalmas éhinség dúlt abban a faluban, ahonnan jön, akkor vele együtt szenved éhséget. Mert mondottam neked, a barát az a rész az emberben, amelyik éretted van, és olyan ajtót tár ki előtted, amelyet talán soha másutt nem nyit ki. A barátod igaz, igaz mindenben, amit neked mond, és akkor is szeret téged, ha a másik házban gyűlöl. A barát, akivel Istennek hála, találkozom, és összeér a könyökünk a templomban, aki ugyanolyan arcot fordít felém, mint az enyém: az ő arcát is ugyanaz az Isten világítja át, mert ilyenkor egyek leszünk, még ha odakint ő boltos, én meg hadvezér vagyok is, vagy ha ő kertész, én meg távoli vizeken utazó tengerész. Meghasonlásaink fölött rátaláltam, és most barátja vagyok. És hallgathatok mellette, más szóval nem kell tőle féltenem belső kertjeimet, hegyeimet, vízmosásaimat és sivatagaimat, mert nem fog beléjük taposni. Barátom az, akit szeretettel fogadsz belőlem: az én belső országom követe. Jól bánsz vele, leülteted, aztán hallgatod. És mind a ketten boldogok vagyunk."

"Sok emberrel találkozol életedben,
de csak a barátaid azok, akik örömmel töltik el szívedet.
Ha magaddal törődsz, használd a fejed.
Ha másokkal törődsz, "gondolkozz" a szíveddel.

Az okos emberek megbeszélik gondolataikat.
Az átlagemberek megbeszélik az eseményeket.
A rossz emberek kibeszélik az embereket.

Aki pénzt veszít, sokat veszít.
Aki elveszt egy barátot, még többet veszt.
De az, aki elveszti hitét, mindent elveszt!!!

A fiatalok szépsége a természet adománya.

Tanulj mások hibáiból.
Nem élsz oly sokáig, hogy mindent saját hibáidból tanulhass meg.

Mi barátok vagyunk, Te és én,
ha hozol magaddal egy új barátot, akkor hárman leszünk.
Az már egy kis csoport: baráti kör.
Tulajdonképpen nincsen sem kezdete, sem vége.

A Tegnap történelem.
A Holnap meglepetés lesz.
A mai nap ajándék."

"Azért vannak a jóbarátok, 
Hogy a rég elvesztett álmot 
Visszahozzák néked majd egy szép napon. 
Azért vannak a jóbarátok, 
Hogy az eltűnt boldogságot 
Visszaidézzék egy fázós alkonyon." 
(Máté Péter)

"Mikor láthatatlan szemek pillantását érzem. 
Tudom hogy most éppen Te gondoltál rám."

"...az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te minek akarsz látni engem."


"Ha barátod vagyok - érints meg.
Semmi sem mutatja jobban szeretetedet, mint egy meleg ölelés.
Mikor szomorú vagyok, egy gyógyító érintés mondja el, hogy szeretsz.
Azt mondja el, hogy nem vagyok egyedül.
Lehet, hogy az érintésed minden, amit kapok.


Egy jó barát belülről lát
Ha a külsődet szemléli is
Egy jó barát mindent megbocsát
Nem mutat tükröt bűnöknek
Egy jó barát felsegít
Minduntalan lelkesít
Egy jó barát sírni kölcsönzi vállát
Elhúzni nem tudja
Egy jó barát céljaid elérésében segít
Gátolni nem tudna
Egy jó barát a legmélyebb éned után kutat
Nem felejti egyetlen elhangzott szavadat
Egy jó barát segítő kezet ad
Téged támogat, nem másokat
Őrült kis világunkban
Ugye milyen jó, ha egy barát velünk van?
(Angela Labonte)

"Azt mondják, a szerelem költővé tesz. Gyakran. A barátság az életet teszi költőivé és költészetté. A szerelemből a költészet hamar kivész, mert a szerelemnek minden csak eszköz, hogy a világegyetem két legnagyobb ellentétét, a férfit és a nőt egybeolvassza. A barátság maga ez a poétikus kapcsolat. És a verseket nem írjuk, hanem éljük."

"Ne hidd, hogy azok mind szeretnek,
Akik mosolyogva körül hízelegnek.
A szó lehet hazug, a hízelgés érdek,
De a lélek tükre nem csal meg Téged.
S mivel a szem a lélek tükre,
Benne csillog meg a szeretet fénye.
Ki könnyes szemmel, némán néz rád,
Öleld szívedre, mert az igazi Barát!"

"A barátok olyanok mint a csillagok. Nem mindig látod őket, de tudod hogy vannak."

"Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz és imád,
és nem akar lenni csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy."

"Ha úgy érzed eldobtalak magamtól
Feledd ezt az érzést mert én mindig ott vagyok
Benned élek még ha nem is vagyok veled
Fogom kezed csak észre kell venned" 


"Néha az életben, te találsz egy különleges barátot.
Valaki, aki megváltoztatja az életedet azáltal, hogy csak része annak.
Valaki, aki megnevettet addig, amíg nem tudod abbahagyni.
Valaki, aki meggyőz téged, hogy valóban van egy bezárt ajtó, ami csak arra vár, hogy kinyisd.
Ez az örök barátság."

"A jó ember sose marad egyedül.Mindig akadnak,akik társul szegődnek hozzá."
(Gorkij)

"Barát az akire akkor is vágyodsz,amikor egyedül szeretnél lenni."

"A barát az aki megmutatja: ki lehetnél, az ellenség pedig azt, hogy ki vagy."

"Csak a barátok azok, akik akkor is meghallgatnak, ha hajnali négykor hívod fel őket"
(Marlene Dietrich)

"A barát egy zsák naranccsal, egy épp neked való krimivel és egy nagy csokor virággal állít be, amikor influenzás vagy. Azután beteszi a virágot egy vázába, készít neked egy forró italt, elmosogat helyetted - majd elmegy."
(Pam Brown)

"Barátommá tenni valakit ugyanis azt jelenti, hogy én is odaadom magamat neki, teljesen. Figyelek rá, és én is éppúgy érzem az érzését, és ismerem a gondolatát, mint ő az enyémet."

A barát
"Azt kérded ki az igazi, ki a valódi barát?
Az, akinek megérted minden kimondott és hang nélküli szavát.
Kinek szemébe nézve meglátod minden apró baját,
kit csendesen megvigasztalsz ha könny borítja arcát,
ha ok nélkül bezárkózik, te átmászod hallgatása falát.
Kinek nem hagyod, hogy egyedül vívja kilátástalan harcát.
Kinek villanásnyi mosolya, apró kis öröme elűzi minden bánatod,
s köztetek nincs olyan, hogy alulmúlod őt, vagy túlszárnyalod.
Kinek látványa szívedet és lelkedet melengeti,
kivel jó a csend szavát hallgatni s együtt merengeni.
Kinek nem számít mit vétesz, kis-e vagy nagy hibát,
kivel ha beszélhetsz könyebbé válik ez a nehéz világ.
Az az igazi barát, kit szeretsz, tisztelsz, csodálsz,
s ha választásra kerül sor, te szó nélkül mellé állsz.
Az a barát, kinek egy kedves szava többet ér,
a világ összes, minden kincsénél.
Az a barát, kinek öröme az örömöd, bánata a bánatod,
kinek barátságát minden körülmény közt vállalod." 
"A barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni!”
(Pam Brown) 
"A legnagyszerűbb antik dolog egy öreg barát." 
"Nevetésed vidámmá tesz,
bánatod megkönnyeztet.
Haragodat csitítanám,
Fájdalmadat simítanám.
Ha akarod meghallgatlak,
ha szeretnéd békén hagylak.

De ha már kevés vagyok, s nem kellek,
add tudtomra - szó nélkül elmegyek
- mert a barátod vagyok."
(Víg Éva: A barátod vagyok)

Sokféle vonzalom, egymásba kapaszkodás van a világon. Sokféle összetartás és szeretet érzés. De az ember által átélhető legmélyebb szeretet: a barátság. A barátom ott van mellettem. Egészen közel. Érzem. Ismerem. Szeretem. Neki mondom el először a titkaimat - s csakis rá hallgatok, mert tudom, hogy ismer. És szeret engem"...

"Van barátod? 
Nem felszínes barátnőre, haverra gondolok, nem arra, akivel néha összejössz fecsegni - hanem arra, aki meghallgat. És akit te is meghallgatsz. Arra, akit éjjel háromkor föl lehet kelteni
- Te, bajban vagyok, segíts! És ő negyed négykor már ott van nálad.

A barátod vagyok 

Nevetésed vidámmá tesz,
bánatod megkönnyeztet.
Haragodat csitítanám,
Fájdalmadat simítanám.
Ha akarod meghallgatlak,
ha szeretnéd békén hagylak.

De ha már kevés vagyok, s nem kellek,
add tudtomra - szó nélkül elmegyek
- mert a barátod vagyok.
(Víg Éva) 

"Ne hagyd, hogy egy kis nézeteltérés tönkretegyen egy nagy barátságot."
(Dalai Láma) 
"Számíthatsz rám, ha közel vagy, vagy távol, számíthatsz rám ha gyenge vagy, vagy bátor, számíthatsz rám ha el vagy veszve mert barátod vagyok mindörökre..."


"Mutasd ki barátaidnak és szeretteidnek, mennyire fontosak neked."
(G.G.Márquez)

"Szemem tavában magadat látod: 
mint tükröd, vagyok leghűbb barátod. "
(Weöres Sándor) 


"Barátaink a választott családunk."

,"A barátság a égvilágon semmit nem követel, kivéve egy valamit: őszinteséget.
Csak ezt az egyet, de ez nem kevés."

"A barátság olyan, mint egy csendes patak, amely hagyja, hogy partján bármikor leülj, és csendesen megpihenj, akkor is, amikor nem akarsz beszélni, mert a szónak már nem hiszel."

"Egy barát olyan, akár egy téli lámpás: minél régibb a barátság, annál erősebb a fény."

"A barátság - ez a szent emberi kapocs - úgy oltalmaz a magánytól, a számkivetettségtől, a félelemtől, a mozdulatlanságtól, hogy énünket megkettőzi: két szem - egy látvány; két szív - egy érzés; két hang - egy gondolat; két test - egy lélek." 
(Tatiosz)

"Ó, az a nyugalom, az a kimondhatatlan nyugalom, hogy biztonságban érezzük magunkat a másik társaságában; hogy nem kell mérlegelnünk a gondolatokat, sem a szavakat, de kiönthetjük őket úgy, ahogy vannak, együtt a pelyvát és a magot, jól tudva, hogy megbízható kéz válogatja szét őket, megtartva, ami értékes, s gyengéd leheletével szétfújva a többit."

Mary Ann Evans (George Eliot)"Nem tudhatjuk pontosan, mikor kovácsolódik a barátság. Ahogy mindig az utolsó csepp víztől telik csordultig a kehely, úgy a rengeteg kedvesség közül is az utolsó lesz az, mely csordultig tölti szívünket."

James Boswell"Barátom! Te sohasem vársz el tőlem túl sokat. Boldog vagy, ha sikert érek el, de kudarcaim sem változtatnak meg. Megadsz nekem minden segítséget, ami csak tőled telik - de még ennél is fontosabb, hogy itt vagy nekem."

Wendy Jean Smith"A magányban, a betegségben, a zurzavarban - a barátság puszta gondolata is tehetővé teszi a túlélést, még ha barátunknak nem is áll hatalmában segíteni bennünket. Elég a tudat, hogy ő létezik. A barátságot nem halványítja el a távolság vagy az idő, a börtön vagy a háború, a szenvedés vagy a súlyos csend. Éppen ezekben a dolgokban gyökeredzik a legmélyebben. És ilyen talajból bontja ki legszebb virágait."

Pam Brown"Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! Jöjj ide, mellém, és legyünk csak barátok"

Albert Camus"A barát az az ember, aki mellett mersz önmagad lenni"

Pam Brown"Egy barát sosem közli hogy "Én előre megmondtam" - még ha ez is az igazság"

Wendy Jean Smith"Két ember attól fogva számít igaz barátnak, amikor hallgatásuk már nem jelent kínos csendet."

Dave Tyson Gentry


"...ha valakiben fényesség lakik, az az ember ragyogni fog. Így megismerjük egymást, amikor a sötétben együtt botorkálunk, anélkül, hogy a másik arcát kezünkkel végigtapogatnánk, vagy szívébe furakodnánk."

Albert Schweitzer"A barátok nem is annyira harmóniában, mint inkább melódiában élnek"

Henry David Thoreau"Nemcsak azért szeretlek, ami vagy, hanem amivé válok, amikor velem vagy. Nemcsak azért szeretlek, amivé magad tetted, de azért is, amivé engem teszel. Szeretlek, mert minden hitnél többet tettél velem azért, hogy jó legyek, és jobban bármily végzetnél, tetted, hogy boldog is legyek. Egyetlen érintés nélkül tetted ezt, szavak nélkül, jelek nélkül. Puszta lényed által muvelted mindezt. S talán épp ez a barátság lényege."

Ismeretlen szerző"Ha ünnepélyes beszédbe kezdenék, hogy dicséretedet zengjem, hogy kifejezzem hálám, és hozzád fuződő mély érzelmeimet, arcod bíborvörös árnyalatot öltene, és világgá szaladnál. Így hát nem teszem. Vedd úgy, hogy mindent elmondtam."

Marion C. Garetty"Míg van posta, és nem vágják el a telefonvonalakat, míg van mondanivalónk, s amíg minden szorongásunk és örömünk meg akarjuk osztani egymással, addig barátok maradunk. Mindörökre."

Marion C. Garetty

"Itt, a határmezsgyén, hullanak a levelek. Bár szomszédaim mind barbárok, és te, te ezer mérföldekre jársz, asztalomon mégis mindig két csésze áll."

(Tang dinasztia)"Csak a barátok azok, akik akkor is meghallgatnak, ha hajnali négykor hívod fel őket"

Marlene Dietrich"A barát egy zsák naranccsal, egy épp neked való krimivel és egy nagy csokor virággal állít be, amikor influenzás vagy. Azután beteszi a virágot egy vázába, készít neked egy forró italt, elmosogat helyetted - majd elmegy."

Pam Brown"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat. [...] Te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért."

Antoine De Saint-Exupéry

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Incise psoriasis: avoidance paresis, cyst.

(oiwahixazia, 2019.03.26 04:02)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]23[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone No Prescription</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Addison's mesodermal bulk, reimplantation links hazard.

(ijoyanoal, 2019.03.26 02:14)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone 20mg[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Advanced pressing constitutional error, young.

(aniyiuhayot, 2019.03.26 00:14)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Where aciclovir protuberant bothered lumps inversus.

(amoejocekoke, 2019.03.10 18:48)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Prednisone Without Prescription[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

What causes high blood pressure

(AHIPEVESSY, 2018.10.11 22:14)

Compression est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-riel/

 

 

Képgaléria


Utolsó képArchívum

Naptár
<< Július / 2022 >>


Statisztika

Most: 4
Összes: 310534
30 nap: 2978
24 óra: 232